Navigation

Millinge By.

Historien.

55° 08' N 10° 12' Ø

Byen Millinge er placeret i det sydvestlige hjørne af Fyn:

kort over byens placering

Historien kort.

Byen Millinge nævnes første gang i 1391 som en adelby, dvs. en hoved- eller moderlandsby, som modsætning til senere tiders udflytterbosættelser.

I 1688 bestod byen af 22 gårde og 9 huse med en produktion af 100 tdr. hartkorn. Nabobyen ěsterby har nærmest karakter af en bydel til Millinge. De 2 byer havde dyrkningsfællesskab. I ejerlavet er hovedgården Stensgård anlagt, denne omtales fra 1300-tallet.

I ejerlavet findes desuden Heden Mølle og Nørre Mølle, der begge omtales i 1500-tallet.

I 1391 pantsattes Stensgård gods med bl.a. (hele?) Millinge.

Bynavnets betydning.

Navnet Millinge stammer fra det nedertyske ord Mildinhghe, først i 1490 bliver det til Millinge.

Betydningen af navnet Millinge skal sandsynligvis findes i det gammeldanske ord "mæld" som betyder sand eller grus og endelsen -inge, som der er flere forskellige betydninger af, her er betydningen imidlertid "sted", sammensat bliver det til "Det sandede sted".

Byens omgivelser.

Lidt nord for Millinge er der gjort 2 arkæologiske fund fra omkring ældre og yngre romertid, altså tilbage i jernalderen. Det ene fund er fra 1858 i Enemærket skov af en urnebrandgrube med spydspidser, sværd og skjoldbule. Det andet fund er gjort i 1949-50 lidt nord for det første, hvor der er fundet en stor gravplads i en lav højning. Urnerne indeholdt bl.a. kniv, remspænde, bronze- og sølvfibula samt diverse våben.

Kilder:

Kraks kort

Politikens Stednavneordbog, Politikens Forlag

Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, Odense Universitetsforlag