Forbrugerundersøgelse

Københavnske Værtshuse

Indhold

Introduktion

Feltstudie 29/10 1999

Feltstudie 11/11 2000

Feltstudie Caféer

Tilbage til min hjemmeside

I 1999 var vi nogle stykker, der på mit daværende stamværtshus kom på, at der egentlig manglede en seriøs, brugerundersøgelse af de københavnske pub'er, der som bekendt er skudt frem som paddehatte i det seneste tiår.

Som anerkendte eksperter på området, mente vi at vi burde være de rette til at foranstalte en sådan undersøgelse.

Vi planlagde derfor et undersøgelsesforløb, der dels skulle registrere hvilke pub'er der fandtes og dels disses indbyrdes kvalitet.

De pub'er der indgår i undersøgelsen, fordeler sig heldigvis jævnt igennem Københavns indre by, således at der allerede forefindes en naturlig rækkefølge for evalueringen.

Datamaterialet skulle indsamles ved feltstudier og på en sådan måde, at der fandtes tilstrækkelig information til at foretage en lødig vurdering.

Kortet herunder viser den rute, som det blev besluttet at følge ved feltstudiet:

For at kvaliteten kunne opfylde de fastsatte mål, blev arbejdsgruppen enige om, at begrænse sig til pub'er, der var beliggende i indre København, endvidere blev det besluttet at foretage feltstudierne 1 gang årligt, således at vi kunne konstatere hvorvidt, de udvalgte pub'er kunne fastholde kvaliteten.

På et tidspunkt kom der forslag, fra et gruppemedlem, om at man skulle udvide undersøgelsen, til også at omfatte caféer i indre København. Efter en foreløbig evaluering af disse, besluttede arbejdsgruppen imidlertid, at dette ville aflede opmærksomheden fra den oprindelige målsætning, derfor vil der ikke fremover blive foretaget undersøgelse af disse.

Datamaterialet stilles hermed til offentlighedens rådighed.

En mindre ambitiøs og seriøs undersøgelse er sat i værk i efteråret 2002, den kan ses her: Pubcrawl Christianshavn


Pris er omregnet for en 1/2 liter fadøl (Tuborg Classic eller det der kommer tættest på)
Under vurdering gives der point fra 1 - 5
1 er lavest, 5 er højest. +/- kan benyttes

Resutaterne fra den første gennemgang foretaget d. 29. oktober 1999.

Fakta Tider Vurdering Andet
Nr. Navn Ankomst Afgang Miljø Betjening Udvalg Toilet Pris  
1 McJoys 16:45 17:55 4 3 3 2/3 38,00 Glasskår i øl
2 Underground 18:05 18:35 4 4 2 1/1 24,00 Ikke Tuborg fad
3 Wall Street 18:40 19:10 2 4+ 4 3/4 20,00 Dansegulv
4 The Moose 19:12 19:39 3 4 1 3/3 20,00 Ikke Tuborg fad
5 The Dubliner 19:45 20:25 3 3 3 2/2 39,00  
6 Bloomsday 20:30 21:00 4 4 4 3-/3 32,00  
7 Foleys 21:05 21:35 3 2 3 3/5 39,00  
8 The Globe 21:50 22:20 3 2 2 3/3 28,00  
9 Victoria 22:35 22:55 3 3 3 3+ 36,00  
10 John Bull 23:05 23:25 2 3 4+ 2 27,00 God whiskey, ikke Tuborg fad
11 Southern Cross 23:30 00:15 3 4 2   25,00  
12 McGintys 00:25 00:53 3 4 4+ 3 29,00  
13 Den Engelske               Ikke vurderet
14 Shamrock               Ikke vurderet
15 Keegans               Ikke vurderet

Tilbage til toppen


Resultaterne fra den anden gennemgang foretaget d. 11. november 2000

Fakta Tider Vurdering Andet
Nr. Navn Ankomst Afgang Miljø Betjening Udvalg Toilet Pris  
1 Keegans 18:00 - - - - - - Lukket pga ombygning
2 Shamrock 18:32 18:58 4 4 4 - -  
3 Den Engelske 19:03 19:40 3 3 3 4 - Ingen Tuborg fad
4 McGintys 19:45 20:25 3 4 4+ 3 -  
5 Southern Cross 20:38 21:00 3 4 2 - - Ingen Tuborg fad
6 John Bull 21:04 21:05 - - - - - Lukket pga landskamp
7 Victoria 21:10 21:50 3 3 3 3+ 40,00  
8 The Globe 22:05 22:50 3 2 2 3/3   Ingen Tuborg fad
9 Foleys 23:07 23:48 3 2 3 3/5    
10 Bloomsday 23:53 00:20 4 4 4 3-/3    
11 The Dubliner               Ikke vurderet
12 The Moose               Ikke vurderet
13 Wall Street               Ikke vurderet
14 Underground               Ikke vurderet
15 McJoys               Ikke vurderet

Tilbage til toppen


Resultaterne fra det indledende feltstudie af caféer i indre København, foretaget d. 31. marts 2000:

Fakta Tider Vurdering Andet
Nr. Navn Ankomst Afgang Miljø Betjening Udvalg Toilet Pris  
1 Lapostole 17:00 17:58 4 4 4 4 32,00  
2 Victor 18:01 18:47 2 3+ 4+ 5 43,00  
3 Elektriske Hjørne 18:52 19:33 3 4 2 3 35,00  
4 Dan Turell 19:36 20:13 3 3 3 2 35,00  
5 Sommersko 20:17 21:13 3 2 3+ 2/3- 39,00  
6 Zoo Bar 21:13 22:23 4 3 3 2 35,00  
7 Cafe Norden 22:33 23:39 2 3 2 1 -  
8 Cafe Europa 23:41 00:40 - 5 - 5/5 45,00  
9 Cafe Kys               Ikke vurderet
10 Krasnapolsky               Ikke vurderet
11 Salonen               Ikke vurderet
12 Smash               Ikke vurderet
13                  
14                  
15