<% @language=JavaScript %>
Navigation

Velkommen til Millinge

Dette web er skabt som et forsøg på at at give Millinge et vindue ud til den store verden.

Millinge er ikke et begreb, men en betegnelse for 2 verdener: En by på Fyn og et familienavn.

Familien stammer (vist nok) fra byen, men har ellers ikke nogen relationer til denne, derfor vil opbygningen af dette web være delt op i 2 hoveddele:

Byen vil være underinddelt med:

  1. Byens historie.

  2. Byen som den ser ud i dag.

Familiens underinddeling vil være:

  1. Familiens historie.

  2. Familien som den ser ud idag.

Desuden vil der være en sektion med personlige sider for familiemedlemmer

Læg mærke til at dette "site" er under opbygning, så familien er ikke så stor her, som den er i virkeligheden, men jeg håber at der vil komme flere på senere.

Ligeledes vil beskrivelsen af byen sikkert mangle nogle elementer, men disse vil også komme på senere hen.